On erilaisia "tunteenpaloja" ...

Elämänpolku ihmisillä on hyvinkin erilainen ja elämän "kehitystehtävät" johdattelevat meitä  moniin eri elämänvaiheisiin. Ei varmaan ole olemassa yhtä ja ainoaa ja oikeaa polkua. Minun polkuani on ohjaillut yrittäjyys ja voin jopa sanoa intohimonani olleen yrittäjyyden, kun katson menneisyyttäni peruutuspeilistä - ja tuleevaanikin.

Lähes parin vuosikymmenen itsenäinen yrittäjyys ja sen jälkeinen ajallisesti samanmittainen työsarka ammatillisen koulutuksen tehtävissä, kuten myös yrittäjyyskouluttautumiseni ovat antaneet minulle kokemuksellista näkemystä ja näkemyksellistä kokemusta yrittäjyydestä.

Kiinnostukseni yrittäjyyttä kohtaan on säilynyt haastavana ja innostavana viimeisimmästä lähes kaksikymmenvuotisesta toisen asteen ammatillisen koulutuksen virkaurastani huolimatta…ja/tai siitä johtuen! Työhöni oppisopimuspäällikkönä/oppisopimusjohtajana - josta olen täysinpalvelleena jäänyt eläkkeelle - on niin ikään luonnollisesti ja ko. ideologiaan asiaankuuluvasti kuulunut olennaisesti yrittäjien ja yritysten kanssa yhdessä tekeminen. Kyseisessä työssäni olen kannustanut ja kehittänyt yrittäjyyttä ja yritystoimintaa koulutuksen keinoin.

Työssäoloaikanani olen samalla opiskellut yrittäjyyttä, josta viimeisin näyttöni (elokuu 2016) on yrittäjyyden alaan kuuluva väitöskirjani ”Perheyrityksen omistajapäättäjien sidosryhmäpainotusten muutos ennen sukupolvenvaihdosta. Monitapaustutkimus vuosikertomusaineistosta ”.

Toimin tällä hetkellä perheyrityksessämme Senior Advisorina. Olen yrittäjyyden, sidosryhmätoiminnan, liiketoiminnan ja organisaatiomuutosten asiantuntija ja kouluttaja. Kehittämistoiminnan osaaja ja elinkeinoelämän yhteyksien tuntija ja kehittäjä. Teen yhteistyötä jalat maassa – ilman turhaa uhoa kaikkitietävyydestä ja kaikkitaitavuudesta, riittävän nöyränä, mutta samalla aktiivisesti ja tavoitteellisesti asioita ajaen. Mielestäni näin pääsemme siihen, että tulevaisuuden ratkaisuja varten kirjoitetuille nuoteille löytyy nykyistä useammin soittovalmiit soittajat. Olen 64-vuotias yhteiskuntatieteiden tohtori Järvenpäästä.

Olen innostunut, ja minulla on aktiivinen työote myös toisten yrittäjyyden ja yrittäjiksi aikovien kehittämisessä ja heidän menestymisessään yrittäjänä. Olen ”idearikasuudistajapersoona”. Toimin Hyvä Diili -verkostossa yrittäjien mentorina ja Suomen Mentorit ry:n mentoriohjelmassa korkeakoulutettujen mentorina … 😊 😊😊

... tässa yksi osa myyntikirjettäni, jolla "myyn" itseäni.....