Yrittäjyys ja työn tarkoitus

Tulosajattelussa työ saa oikeutuksensa vasta siitä, kun joku tarvitsee työn tulosta, elikkä on löydettävä ulkoinen tai sisäinen asiakas. Työn tarkoitus tulee selkiinnyttää vähintään ”seuraavaan sukupolveen”, kysymällä mikä on työmme tarkoitus? Kun löytyy vastaus, kysytään sama uudelleen. Pitkälle edistynyt kyvykkyys huipentuu sisäisenä yrittäjyytenä, jota voi verrata omakotirakentajan työotteeseen.

TEE ITSEÄSI KOSKEVA SUUNNITELMALLINEN JOHTAMISKUVAUS KÄYTTÄMÄLLÄ ESIMERKIKSI SEURAAVIA PÄÄKOHTIA:

-          Oman työn tarkoituksen, vastuualueiden ja päätäntävallan määritys.

-          Henkilökohtaisen tulevan tuloskauden avaintulosten, tulostavoitteinen ja tarvittavien toimenpiteiden muistiin merkitseminen omaa käyttöä varten.

-          Menneen toimintakauden tulosten ja toimenpiteiden arviointi, sekä johtopäätösten teko henkilökohtaisella tasolla.

-          Oman elämän suunnittelu varaamalla itselleen, perheelleen, ystävilleen ja harrastuksilleen ennalta riittävästi aikaa.

-          Henkilökohtaisen kehittymistarpeen määrittely.

KAAVAMAISUUS KANGISTAA

-          Liikekirjanpidon tuloslaskelma kertoo euroina yrityksen menneisyyden. Tulevaisuuden, kannattavuuden tai kannattamattomuuden yksityiskohtaisia syitä se ei kerro.

-          Korkeasuhdanteen keskimääräistykset eivät silloin riitä, kun lama laskee myyntituottoja. On päästävä kiinni piilovoittoihin ja piilotappioihin, jotta asioille voidaan tehdä jotakin.

-          Liikekirjanpidon yhteiskunnallinen päätehtävä on historiankirjoitus. Sen pitää turvata tasejatkuvuus, kirjausperusteiden muuttumattomuus sekä tilivuosien ja kaikkien yritysten välinen karkean tason vertailukelpoisuus.

-          Yrittäjän/yritysjohdon on suunniteltava toimintaa, muutettava asioita ja oltava yrityksestään liikekirjanpitoa paremmin perillä.

-          Liikekirjanpidon eurojen varassa ”lentävä ohjaaja” ohjaa yritystoimintaa historian peruutuspeilistä.

-          Toimintaa voi johtaa, ei euroja.

-          Strategiat vaihtuvat, tuotanto/palvelu virtaa, mutta laskenta pysyy muuttumattomana.

-          Strategia, joka mainitsee kiinteät kustannukset, on pelkkä laskuharjoitus.

-          Oikealla johtamisen tasolla ja aikaperspektiivillä kaikki kustannukset ovat muuttuvia.

-          Kaikkiin kustannuksiin voidaan vaikuttaa.

-          Yleisesti käyttämämme kaavamaiset laskentamenetelmät kierouttavat yrittäjän/johdon ajattelua ja syventävät mahdollista yrityksen syöksykierrettä.

-          Mikään säädös ei pakota matkimaan liikekirjanpidon tuloslaskelma- ja tasekaavoja yrittäjän/johdon laskennan pohjaksi, näin kuitenkin tehdään, jollei yrittäjä/johto muuta vaadi.

-          Sitä saa mitä tilaa.                                                                       Lähde: Krono 1996

 

”Huipulla ei voi matkia muita. On luotava itse uutta.” 

Uintivalmentaja Esa Sievinen (HS 12.1.1994) -