Ekstrovertin mietteitä!

Tässä iltana eräänä, istuskellessani junassa matkalla kotiini, pohdiskelin mennyttä ja tulevaakin. Kyseisenä iltapäivänä - iltana olin ollut coutsaamassa, tuossa viereisessä maakunnassa, aikuisia ihmisiä yrittäjyyteen ja yritystoiminnan aloittamisen problematiikkaan. Sain jälleen kerran todeta olevani ekstrovertti. Ekstroverti, joka orientoituu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa kasvotusten. Ekstroverteillä sanotaan olevan keskittymisvaikeuksia oman impulsiivisuutensa vuoksi. Tunsin jälleen henkilökohtaisesti kokevani kyseisen tunteen, jonka haluan selittää – ainakin itselleni – sanalla INNOSTUNUT.

Meissä ihmisissä – yrittäjissäkin - on orientoitumispiirteiden perusteella sekä introverttejä, että ekstrorverttejä. Introvertti ja ekstrovertti kuuluvat sveitsiläisen psykiatrin ja syvyyspsykologin C.G. Jungin psykologiseen typologiaan, jota käytetään psykologisissa persoonallisuustesteissä. Introvertti on sisäänpäinkääntynyt ja ekstrovertti puolestaan ulospäinkääntynyt. Ekstrovertit rakentavat maailmankuvaansa ja orientoituvat maailmaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Introvertit ovat enemmän sisäänpäinkääntyneitä tekojensa pohdiskelijoita, jotka pitävät enemmän itsenäisestä toiminnasta ja rakentavat maailmankuvaansa enemmän oman toimintansa kautta kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla.

Omaa elämääni ja menneisyyttäni pohdiskellessani, en aina tunne kunnioitusta itseäni kohtaan, joidenkin ekstrovertillisten piirteitteni mukanaan tuomien ja impulsiivisessa olotilassa tekemieni päätösten suhteen, varsinkin niiden 80-luvulla tekemieni päätösten, joilla on ollut kauaskantoisia seuraamuksia aina nykypäiviin saakka. Nämä seuraamukset ovat kuluttaneet henkistä pääomaani, samalla, kun yksityistalouteni on asettautunut haasteelliseen olotilaan.  Tätä haasteellista olotila on kestänyt kaikkiaan noin 30-vuotta. Mielestäni tähän, 30-vuotta kestäneeseen olotilaan, sopii jokseenkin hyvin ajatus, eräässä naistenlehdessä olevasta horoskooppitekstistä VESIMIEHELLE - olen itse vesimies: ”Karsi ja yksinkertaista elämääsi. Välttele turhia riitoja. Sinun ei aina tarvitsen sanoa viimeistä sanaa, vaikka olisit oikeassa. Seesteisempi elämänasenne on valintakysymys. Nauti työsi hedelmistä täysin rinnoin – kuka muu nostaisi kissan hännän kuin katti itse?”

Olen ylpeä siitä mihin pystyin tänään, eilen, pystyn huomenna ja monena muuna tulevana päivänä. - Huomaan mielipiteilläni olevan kysyntää, todeten samalla, minulla olevan annettavaa yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville, olen kokemusasiantuntija. Minulla on paljon omakohtaisia kokemuksia ja sellaista näkemyksellistä ja kokemuksellista tietoa, jota ei välttämättä kaikilla coutsaajilla ole – toki heitäkin on. Minulla on - osaamista – jota haluan myös jakaa ja osaamiselleni näyttäisi olevan kysyntää. Ajattelen näin: itsensä kannatta ympäröidä ihmisillä, joilta saa energiaa, jotka innostavat. On hyvä pohdiskella päivittäin isoja, luovia, relevantteja asioita/kysymyksiä - antaa aivonystyröillensä impulsseja !