Mikä on yrittäjän purpose?

Muutama ajatus yrittäjyydestä. -On hieno juttu, että yhä useampi suomalaisista nuorista valitsee yrittäjyyden. Suomen yrittäjät etsii jälleen Vuoden nuorta yrittäjää 2019. Vuoden nuori yrittäjä julkistetaan Nuorten Yrittäjien Get Together -tapahtumassa PowerParkissa toukokuun 25. päivänä 2019.

Yrittäjän rooli voidaan nähdä hyvin monella eri tavalla —> riskin kantaja, organisoija, epävarmuuden sietäjä, bisnessilmän käyttäjä. Yrittäjä voi olla —> päätoiminen yrittäjä, yksinyrittäjä, kevytyrittäjä, pakkoyrittäjä/vastentahtoinen yrittäjä.

 Yrittämisen yhtiömuotoja ovat:

-       elinkeinonharjoittaja

-       avoin yhtiö

-       kommandiittiyhtiö

-       osuuskunta

-       osakeyhtiö

-       maatalousyrittäjä ja

-       kevytyrittäjä (poikkeaa monella tapaa)

 Ja lisäksi, sinut voidaan katsoa yrittäjäksi, jos työskentelet osakeyhtiössä, jossa sinun perheenjäsenilläsi tai sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta. Oleellista on se, että työskentelet yrityksessä, jossa sinulla tai perheenjäsenilläsi on määräämisvalta, siis pelkkä omistus ei tee sinusta yrittäjää.

 Tässä yhteydessä on hyvä todeta, että yrityksen omistajuuden käsitettä lähestytään eri tieteenaloittain eri tavoin. Taloustieteen, yrittäjyyden, organisaatiokäyttäytymisen ja työsuhdeasioita tutkivien alojen edustajat tunnistavat sentään kaikki #residuaalikontrollin (=osakkeenomistajien viimekätinen määräysvalta yhtiön varallisuuteen) ja siihen liittyvät kolme oikeutta:

-       voitonjaon

-       taloudellisen tiedon saamisen ja

-       omistajuuteen liittyvän päätöksenteon

 Yrittäjyyden yhteiskunnallinen asema on nykyään tunnustettu ja tunnistettu. Yrittäjä nähdään toimijana, joka synnyttää itsenäisesti liiketoimintaa. Yrittäjänä sinulla pitää olla #purpose —> eli olemassaolon tarkoitus!