YRITTÄJYYS ja SIDOSRYHMÄT MOTIVOI ja PALKITSEE, HAASTAA ja KOUKUTTAA.

A. MEILLÄ ON OSAAMISTA, KOKEMUSTA ja NÄKEMYSTÄ YRITTÄJYYDESTÄ ja YHTEISKUNTAFILOSOFIASTA = yrittäjyys motivoi!

Kun tarvitaan sidosryhmäosaajaa, tutkijaa, yrittäjyyskouluttajaa, yrittäjyyskonsulttia ja/tai kokemusasiantuntijaa puhujaksi —> pyydä tohtori Raimo paikalle.

Raimolla on näkemystä ja kokemusta elämän haasteista ja yleiseen yhteiskuntafilosofiaan liittyvistä kysymyksistä.

Motivaattorimme ja päästrategimme (sidosryhmät, liiketaloustiede ja yrittäjyys) Raimo Kovanen yht.tiet.tri, kauppat.maist., ekonomi, MHT, JET, NTM toimii mm. tutkijana, yrittäjyyskouluttajana, yritys ja liiketoiminnan kehittäjänä, sekä tutorina/mentorina Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä. Hän on mentorina Suomen Mentorit ry:n korkeakoulutettujen mentoriverkostossa, Suomen Yrityskummit ry:n yrityskummi, sekä mentorina Hyvä Diili -verkostossa.

Raimon väitöskirja käsittelee perheyrittäjyyttä (Itä-Suomen yliopisto/UEF 2016): “Perheyrityksen omistajapäättäjien sidosryhmäpainotusten muutos ennen sukupolvenvaihdosta. Monitapaustutkimus vuosikertomusaineistosta. " 

Yrittäjyystohtori Raimo kirjoittaa satunnaisesti satunnaisista aiheista BLOGIA.

B. MEILLÄ ON OSAAMISTA, KOKEMUSTA JA NÄKEMYSTÄ PALVELUSTA = yrittäjyys palkitsee!

Yrittäjyys on intohimomme. Pienen Business Office Biodel/KiOy Biodel -perheyrityksen toimintastrategiana on palvella asiakkaitaan, joko kokonais-, kerta- tai projektiluonteisesti myös sähköisin etäyhteyksin.

Toimintamme ja palvelumme on joustavaa, ajankäyttö tehokasta ja hyvin asiakaslähtöistä. Avoimuus lisää luottamusta ja digitaalisuus helpottaa tulevaisuutta.

Yhteistyötä jalat maassa - ilman turhaa uhoa kaikki tietävyydestä ja kaikki taitavuudesta - silti aktiivisesti ja tehokkaasti asioita hoitaen. Näin pääsemme siihen, että tulevaisuuden ratkaisuja varten kirjoitetuille nuoteille löytyvät - yhä useammin - soittovalmiit soittajat.

C. MEILLÄ ON OSAAMISTA JA ASIANTUNTIJUUTTA ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE =yrittäjyys haastaa!

Yrittäjäksi aikova joutuu arviointinsa ja "tuotekehityksensä" pohjalta tekemään itsestään bisneksen =brändäämään itsensä. Hän saa opetella, kuinka persoonabisnestä tehdään. Tämänkaltaisten syvällisten ja yksityiskohtaisten itsetutkielmien kautta syntyy YRITTÄJÄ.

Lohdullista on se, että hyvin useissa ihmisissä on aineksia paljon enempään ja laajempaan optimismiin kuin itse osaa aluksi kuvitella —> “yrittäjäksi ryhtyvän tulee olla synnynnäinen optimisti”.

Hieman lohdutonta on se, että yrittämisen alkuvaiheessa joudutaan hapuillen etsimään niitä psykologisia välineitä ja sopeutumisen mekanismeja, joilla väistämättömiä ongelmia ja tuskatiloja voidaan ainakin lieventää.

Sinä olet oma bisneksesi! Työpaikasta tulee vähitellen historiallinen käsite. Jokainen joutuu luomaan oman bisneksensä ja markkinoimaan sitä. Lähitulevaisuudessa vakinaiset työpaikat häviävät tai ainakin oleellisesti muuttuvat! Yhä suurempi osa tehtävästä työstä on määräaikaista, tilapäistä, osa-aikaista, etätyötä tai sopimus- ja vuokratyötä. Jokainen yrittäjäksi aikova joutuu tutkimaan/arvioimaan:                                                                           

  • omat halunsa

  • omat kykynsä, myös taloudelliset

  • omat taipumuksensa

  • omat mieltymyksensä ja

  • omat vahvuutensa tarkoin, sekä yhdistämään ne tilanteen vaatimaksi tuotepaketiksi (=tuotteistamaan).

Vetääkö yrittäjyys sinua puoleesi, vai työntääkö joku ulkopuolinen tekijä sinua yrittäjäksi? Me autamme sinua löytämään oikean ratkaisun!

D. MEILLÄ ON OSAAMISTA SIDOSRYHMISTÄ = sidosryhmät motivoi ja palkitsee, haastaa ja koukuttaa.

Osana yhteiskuntaa ja sen jäsenistöä tarvitsemme monenmoisia tietoja ja taitoja, jotka helpottavat ja auttavat pärjäämistämme täällä yhteiskunnallisissa sidosryhmäverkostoissa, sillä tässä ajassa mukana oleminen muodostuu ja rakentuu monenlaisista sidosryhmistä ja sidosryhmäverkostoista.