Kasvuyrittäjyyden kasvun haasteet ...

Maanantaina (23.4.2018) uutisoitiin Suomeen hakeutuvien kasvuyritysten etabloitumisen haasteista. Etabloitumishaasteiden keskiössä ovat Startup-yritys, Maahanmuuttovirasto (Migri), Business Finland ja Kasvuyrityskeskus A Grid, sekä kyseisten tahojen toimiva yhteistyö.

Avataan hiukan sitä millaisia toimijoita edellä mainitut tahot ovat:

Wikipedia: Startup-yritys tarkoittaa nuorta kasvuhakuista yritystä. Sillä voidaan tarkoittaa myös yritystä, joka vasta kehittää ensimmäistä tuotettaan eikä tuota vielä voittoa. Termiä käytetään usein enintään muutaman vuoden ikäisistä yrityksistä tai kunnes yrityksen osakkeiden omistajiksi on tullut muita kuin perustajajäseniä. Startup-yrityksen omistajiin voi kuitenkin kuulua ulkopuolisia ns. bisnesenkeleitä. Yrityksen nuori ikä tai esimerkiksi teknologia-alalla toimiminen ei riitä määrittelemään yritystä Startup-yritykseksi, vaan olennainen piirre on nopean kasvun tavoitteleminen

Wikipedia: Maahanmuuttovirasto (Migri) on sisäministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen ja Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita. Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa asiantuntija-, palvelu- ja päätöksenteko-organisaatio, joka toteuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa. Virasto myös tuottaa tietopalveluita niin kansainvälisiin tarpeisiin kuin kotimaan päättäjille ja viranomaisille poliittisen päätöksenteon avuksi. Virasto aloitti toimintansa vuonna 1995 nimellä Ulkomaalaisvirasto, ja Maahanmuuttovirastoksi nimi vaihtui vuoden 2008 alussa. Maahanmuuttopolitiikkaa ohjaa valtioneuvoston linjausten mukaisesti sisäministeri.

Business Finlandin verkkosivut: Business Finland on tammikuun alussa 2018, kansainvälistymis-, investointi- ja matkailunedistämispalveluita tarjoava Finpro ja innovaatiorahoitusta tarjoava Tekes, yhdistynyt uudeksi toimijaksi Business Finlandiksi. Business Finlandin ensisijainen tavoite on tarjota heidän yhteisille asiakkailleen sujuva palvelupolku, kun heidän asiakkaat ovat kansainvälistymässä ja hakemassa innovaatiorahoitusta, kansainvälisiä investointeja tai matkailijoita. Business Finlandin tehtävä on toimia uuden kasvun katalysaattorina ja luoda mahdollisuuksia Suomelle innovaatioiden ja kansainvälisen kasvun kautta. Strategiamme on kaksiosainen: mahdollistamme kansainvälistä kasvua yrityksille sekä luomme maailmanluokan liiketoimintaekosysteemejä ja kilpailukykyistä liiketoimintaympäristöä Suomelle.

A Gridin verkkosivut: Kasvuyrityskeskus A Grid on Aalto-yliopiston kampuksella sijaitseva, uusi startupien, yritysten ja yrittäjien yhteisö. Entisissä Sähkötekniikan korkeakoulun tiloissa avautuva yhteisötila A Grid kokoaa saman katon alle muun muassa kasvuyrityksiä, luovien alojen yrityksiä, kiihdyttämöitä ja palveluita yrityksille. Kyseessä on kunnianhimoisten startupien, yritysten ja yrittäjien luova yhteisö: rakennukseen tulee remontin valmistuttua tilat jopa sadoille toimijoille.

Elellä mainittujen tahojen yhteistoiminnan lähtökohtana on houkuttelevampi Suomi Europan unionin ulkopuolelta tuleville yrittäjille. Suomessa tuli voimaan uusi laki (1.4.2018), jonka tarkoituksena on helpottaa kasvuyrittäjien pääsyä Suomeen. Kasvuyrittäjien oleskelulupajärjestelmä mahdollistaa StartUp-yrityksen perustamisen Suomeen EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville / pyrkiville huippuosaajille.

Tänään ulostulleesta YLE -uutisoinnista saa käsityksen, että tähän mennessä StartUp-yrityksiä on tulkittu edelleen, jostain syystä liian riskialttiiksi. Tämän riskialttiustulkinnan vaikutuksena on näkyvillä maahanmuuttajien / kasvuyrittäjien oleskeluluvansaamisen hitaus / vaikeus, jolla taas on merkitystä huippuosaavan kasvuyritystoiminnan aloittamiseen Suomessa? Suomalainen yhteiskunta tarvitsee kaikki hyvät tekijät, jotka ovat saatavillamme. Ymmärtääkseni, Business Finland ”auditoi” tarjolla olevan oleskelulupaa hakevan kasvuyrityksen / yrittäjän liikeidean ja tekee esityksen Maahanmuuttovirastolle, joka tekee päätöksen oleskeluluvasta. Tavoitteena lienee saada muutamia kymmeniä lupia / vuosi. Eihän vaan byrokratia ……